Psykologhjælp i Aarhus
 
Psykologsamtaler kan hjælpe dig til at acceptere dig selv, andre og livet som du/de/det et. Det giver dig mulighed for at prioritere hvad du vil bruge dine kræfter på, i forhold til hvad du gerne vil med dig selv, med andre mennesker og med livet.
 
Livet bringer udfordringer: Smerter -psykiske og fysiske-, tab af helbred, nærtstående og andre tab, sorg, kriser, angst, depression, problemer med at håndtere vrede, stress, arbejdsmæssige problemer, problemer med at trives, med relationer, følelser af ensomhed, mangtesløshed, meningsløshed. Samtaler med en psykolog kan lindre og hjælpe dig.
 
 
I min måde at anskue mennesket på, er jeg bl.a. inspireret af teorierne om de forskellige læringsstile/intelligenser. Jeg bruger tilsvarende nuancerede psykologiske tilgange til dig og de problemstillinger du kommer med.

Der er mange veje: 

  • fysisk/krop
  • energetisk
  • emotionelt
  • følelsesmæssigt (nære relationer mellem mennesker)
  • kreativt
  • forståelse/indsigt
  • spiritualitet
Hver vej - eller læringsstil/intelligens- er for mig en dør ind til dig der søger hjælp. Jeg forsøger at finde den rigtig dør i forhold til hvem du er, hvordan du tænker, føler, udtrykker og opfører dig, og hvordan du ser verden - og de redskaber og metoder, der kan være hjælpsomme i din sammenhæng.
 
Som mennesker har vi forskellige tilgange til os selv, andre og livet generelt. Fagfolk taler om hhv. logisk-matematisk, sproglig, musikalsk, rumlig, kropslig, personlig, social, naturalistisk, kropslig-kinæstetisk tilgang - og senest nærvær, opmærksomhed, fordybelse og empati. I psykologisk praksis vil det sige, at nogle har gavn af cognitiv terapi, andre af psykodynamisk orienteret terapi, andre igen af kropsterapi osv.
 

Eksistentiel psykologi


Læs mere om ekstentiel psykologi 
I min tilgang til terapi har jeg forskellige indfaldsvinkler til psykologiske problemstillinger: Psykodynamisk, cognitiv, energetisk, existentiel og sammenhængen mellem krop og psyke.

Supervision

Jeg superviserer både individuelt og i grupper - monofagligt og tværfagligt. Med vægt på, at gruppen som helhed skal fungere for at supervision kan blive lærende.
Helle Johnsen | hos Psykoterapi Århus, Ryesgade 29, 3. tv., 8000 Århus C  | Tlf.: 75770154